Rotunda I, II, III // Istanbul Modern

02/12/2016

Rotunda I (Triptych), 2016, charcoal and airbrush on acid-free paper, 120x220 cm

Rotunda I (Triptych), 2016, charcoal and airbrush on acid-free paper, 120×220 cm

Galerist is pleased to announce the acquisition of TUNCA’s trilogy of drawings ‘Rotunda I, II, II’ by Istanbul Modern. The triology (Rotunda I, II, III) is inspired by the water reservoirs of a camp located in Birkenau, three kilometers west of Auschwitz. His works hold visual clues to the ways in which flaneurism and a relational urban experience can render space and memory fluid and ambivalent. The artist deals with the relationship of collective memory with spatial components of architecture that at times functions as a visual expression of mechanisms through which political and socio-economic power tends to fixate the flow of history by institutionalizing space as the bearer of memory.

Galerist TUNCA’nın 2016 tarihli “Rotunda I, II, II” isimli serisinin İstanbul Modern koleksiyonuna eklendiğini duyurmaktan mutluluk duyar. TUNCA’nın Auschwitz’in üç kilometre batısında Brzezinka (Birkenau) bölgesindeki kampın su depolarından yola çıkarak ürettiği üçleme deseni “Rotunda I, II, III”, aylak gezinti ve ilişkisel kent deneyiminin, mekan ve hafızayı, akışkan ve muğlak kılma potansiyelini nasıl da açığa çıkarabileceğinin görsel ipuçlarını sunuyor. Kolektif hafızanın mekânsal bileşenlerle, politik ve sosyo-ekonomik gücün görsel dışavurumunda kimi zaman bir mekanizma işlevi gören mimarinin iktidarla, iktidarın da sabit ve değişmez olgular üretmedeki hevesinin tarihle olan ilişkisinde sanatçı, mekanı hafızanın taşıyıcısı olarak ele alıyor.

Comments (0) | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | More: blog

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir