Desire 2014 art ON Istanbul

27/11/2014

DESIRE
December 2nd, 2014 – January 3rd, 2015

TUNCA’s solo exhibition “Desire“, hosted by art ON Istanbul, may possibly be defined as the political, social and cultural expansions of ‘taste’. This project aims to present to viewers a very distinctive, unheard-of visual experience. The series, on which the artist has been working for the last two years, focuses on the favourite meals of the distinguished leaders of the 20th century.

The artist who undertook a culinary education so as to realize his project, carried out a profound research on the most desired meals of the leaders, painted their pictures and took a performance video in which he cooks the recipes of these meals. With such an ambitious project, TUNCA builds an incredible bridge between the past and the present. Closely examining the dinner tables of the twelve politicians who have redefined the world map from Castro to Churchill, Atatürk to Mao, TUNCA puts forward the significant details hidden between the lines of the history. Thanks to the ‘multi-layered’ expression style he created by using painting, photography, video, performance and sculpture techniques, the artist establishes an interdisciplinary dialogue.

TUNCA does not purport to write a different history through his visual searches in which passion reveals itself as the focal point. This project reminds viewers that ‘food and drinking culture”, that is the most tangible form of abstract thinking, is a sea of notions that is full of different meanings. What’s more is that, TUNCA brings to mind the fact that ‘taste’ is a social memory without adapting a didactic approach.

About Artist
TUNCA graduated from Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Painting in 2010. He lives in Istanbul and continues his works in his atelier in Yeldeğirmeni, Istanbul.

Selected Exhibitions
2014, 4th International Çanakkale Biennial
2012, Residue, Pi Artworks Gallery, Istanbul
2011, Elgiz 10 Istanbul Exhibition, Proje 4L Elgiz Contemporary Art Museum, Istanbul
2010, Little Boy, Sanatorium Art Initiative-Contemporary Art Gallery, Istanbul

DESIRE
Sergi Tarihleri: 2 Aralık 2014 – 3 Ocak 2015

art ON Istanbul’daki, TUNCA’nın “Desire” isimli kişisel sergisini “damak tadının” politik, sosyal ve kültürel açılımları olarak tanımlamak mümkün. Bu proje izleyecilere farklı, yakası açılmadık görsel tecrübeler sunmayı hedefliyor. Sanatçının iki yıldan beri üzerine çalıştığı dizi, 20. Yüzyılı şekillendirmiş önemli liderlerin en sevdikleri yemeklerden yola çıkıyor.

Projesini gerçekleştirebilmek için profesyonel aşçılık eğitimi alan sanatçı, liderlerin sevdikleri yemekleri detaylı bir araştırmayla ortaya çıkarıp onların resimlerini yaptıktan sonra tarifleri bizzat kendisinin pişirirken gerçekleştirdiği performans videolarıyla, dün ve bugün arasında ilginç köprüler kuruyor. Castro’dan Churchill’e, Atatürk’ten Mao’ya dek, dünya haritasını yeniden çizen oniki siyaset adamının sofralarını büyüteç altına alan TUNCA, resim, fotoğraf, video, performans ve heykel tekniklerini kullararak oluşturduğu “çok katmanlı” anlatım diliyle, hem disiplinlerarası bir diyalog kuruyor, hem de tarihin satır arasında kalmış olan önemli detaylarına eğiliyor.

TUNCA tutkunun odak noktasında olduğu görsel araştırmalarında farklı bir tarih yazmak iddasında değil. Proje, izleyenlere soyut düşüncenin en somut hallerinden biri olan “yeme içme kültürünün” ne kadar farklı anlamlar yüklü bir kavram denizi olduğunu hatırlatırken, belgesel ve eğitici olmadan “damak tadının” aynı zamanda toplumsal bir bellek olduğunu da hatırlatıyor.

Sanatçı Hakkında:
TUNCA, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümünde 2010 yılında eğitimini tamamlamıştır. Çalışmalarına Kadıköy, Yeldeğirme’nindeki atölyesinde devam etmektedir.

Seçilmiş Sergiler:
2014 4. Uluslararası Çanakkale Bienali
2013 Kalıntı, Pi Artworks Galeri, İstanbul
2011 Elgiz 10 İstanbul Sergisi, Proje 4L Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi, İstanbul
2010 Little Boy, Sanatorium Sivil Sanat İnisiyatifi-Çağdaş Sanat Galerisi, İstanbul

| Tags: , , , , , , | More: blog