Table Manners on Israeli news

Mart 24, 2018

Table Manners | Art Theatre Culinary | Tel Aviv
Comments (0) | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | More: blog

Save the date!

Şubat 15, 2018

Comments (0) | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | More: blog

Terra Amata Images

Ekim 15, 2017

Terra Amata 2017 Galerist Istanbul – About Terra Amata

back to works archive

Comments (0) | More: blog

Terra Amata: Modernite’nin çıkmazları ve hayalgücümüzün verili sınırları

Ekim 14, 2017


“Terra Amata: Modernite’nin çıkmazları ve hayalgücümüzün verili sınırları”
Terra Amata sergisi yazısı
Nora Tataryan, Agos 13.10.2017

English version below!

Adorno, en sık alıntılanan metinlerinden biri olan ‘Kültürel Eleştiri ve Toplum’da (Cultural Criticism and Society) Auschwitz’den sonra şiir yazmanın barbarlık olduğunu söyler. Bu ifade genelde Holokost’un akıl almazlığı karşısında, şiirin -ve daha geniş anlamda sanatsal üretimin- kifayetsiz kalışına işaret eder. Ancak bu savın gölgede kalan başka bir veçhesi de, Holokost’la beraber insan aklının hayalgücü üzerinde kurduğu tahakkümün gelebileceği en üst seviyeye ulaşmış olmasıdır. Bu ‘modern’ katliamın ardından tahayyül etme kapasitemizde geri döndürülemez, ontolojik bir kırılma yaşanmıştır.

Terra Amata, Galerist, 2017 Fotoğraf: Berge Arabian

TUNCA’nın Galerist’te devam etmekte olan solo sergisi ‘Terra Amata’, benzer bir tahakküm ilişkisini mimarî yapılar arasındaki mantıksal süreklilik üzerinden bir okuma önerisi. Adını insanın barınma ihtiyacı sonucu inşa ettiği ilk yerleşim formundan alan sergi, doğaya yapılan bu müdahaleleri Polonya’daki Austwitz-Birkenau kampındaki mimarî modele ustaca bağlayarak hem bir modernite eleştirisi yapıyor hem de zalimliğin varabileceği sınırları resmediyor. TUNCA’nın çizimlerinin ana teması ‘yapı’ ve ‘müdahale’. Sergi mekânına girdiğimizde soldaki ilk odada Aleksandropoli’deki Tümülüs’ü ve Birkanu’daki krematoryumun küllerini dökmek için dikdörtgen şeklinde modifiye edilmiş bir göl çizimine rastlıyoruz. Doğa ve müdahale ilişkisi üzerine düşünüp mekânda ilerlerken, seramikten yapılmış rotundalar ve galeriyi keskin bir şekilde bölen ve içinde Birkenau’dan getirilmiş bir tuğla da barındıran duvar, TUNCA’nın bizi götürmek istediği asıl yere bir geçiş niteliğinde.
continue…

Comments (0) | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | More: blog

Terra Amata // Metinler Texts

Eylül 30, 2017

PDF: “Terra Amata”
Exhibition Catalogue / Sergi Kataloğu
Texts by / Metinler: Ayşe Gül Altınay ve Aslı Seven
Sep./Eylül 2017

Sevilen Toprak, Harabeler ve Anıtlar Arasında – Aslı Seven

Mimari yapı barınaktır, aynı zamanda bir temsil ve bir iletişim biçimidir. Tunca’nın mimariyi hem işlevsel hem sembolik anlamlarıyla ele alan Galerist’teki sergisi görünürde birbirinden pek ayrı duran iki tarihi anı kesiştiriyor ve günümüzde bir evi, bir toprak parçasını ve daha geniş anlamda bir gezegeni mesken edinme koşullarımız üzerine bir düşünce alanı açıyor…

Beloved Land, Between Ruins and Monuments

Architecture is shelter, but it is also a representation and a form of communication. Engaging with architecture both in its functional and symbolic implications, Tunca’s exhibition at Galerist brings together two seemingly distinct historical moments to reflect on our present conditions of inhabiting a home, a piece of land, and more broadly the planet…

continue…

Comments (0) | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | More: blog

Tepebaşı’nda kültürel iklim değişikliği

Eylül 29, 2017


“Tepebaşı’nda kültürel iklim değişikliği”
Terra Amata sergisi yazısı
Evrim Altuğ, Art Unlimited 28.09.2017

English version below!

Tunca’nın Galerist’te 14 Ekim’e değin yer alan Terra Amata (Sevgili Yurt) sergisi, hafıza, hatıra ve hakkaniyet gibi nazik unsurların birbiri içine geçirildiği, maddî kuruluğundan, yalınlığından gocunmayan bakışın kabuklu yükünü görselleştiriyor.

Tunca, çıktığı yurtdışı gezilerden esinlendiği foto-grafik hafızaya dayandırdığı ve foto-gerçekçi bir tavırla da bunu, gündelik hakikatin “hayhuyu” içine yeni bir moral bilinçle süzdüğü kişisel sergisinde, insanın mekânla kurduğu ilişkinin uygarlık zeminine yönelik, eleştirel ve kavramsal bir etüt tecrübesi yaşatıyor.

Sanatçı, gerek mekâna ve gerekse satha dair sabırlı bakışı ve el emeği üzerinden yönelttiği nazik müdahalelerle, sergisinin temelini kendi geçmiş tanıklıklarının üçüncü tekil ve çoğul kişilere sunumu meselesi üzerinden kuruyor: Baktığımız şeyi ne kadar gördüğümüz, günümüz kelebek hızlı imge çağında bir hakikatin sureti ve aslına ne kadar tahammül edip, onu ne kadar sahiplendiğimiz gibi aslî sorular, serginin sessizliğiyle rekabet eder bir gürültüyle izleyicinin aklında yuvarlanıyor.

Tunca’nın, bir deneyim olarak fiziksel ve metafiziksel perspektif paylaşımı da, yarı kamusal bir alan olarak “sanat galerisinde” tartışmaya açtığı sergisi, kendi deyişiyle bir “Doğa Odasını” da bünyesinde taşıyor. Bu odadaki “manzara”lardan birinde, Polonya temerküz kamplarında küllerin biriktirildiği, ancak zamanla bir çukura, oradan da göle dönüşen bir kır manzarası seçiliyor. Bu manzaranın ve öteki kamp görsellerinin de kül griliğinde oluşu, serginin soğukkanlı hakikatini, yalıngöz perçinliyor. Kış katısı bir hakikat bu. İnsanın vicdanı titriyor. continue…

Comments (0) | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | More: blog

Yaşamak zorunda bırakıldığımız dünya

Eylül 25, 2017

PDF:
“Yaşamak zorunda bırakıldığımız dünya”
Terra Amata sergisi röportajı
Serra Yentürk, Istanbul Art News Eylül 2017

TUNCA, başlığını, Avrupa’da neandertallerin arazi üzerinde, açık havada, kendileri için ilk kez yapı inşa ettikleri arkeolojik bir alan olan Terra Amata’dan alan sergisinde, son dönemde ürettiği kağıt üzerine çizimler ve heykellerini bir araya getiriyor.

Galerist, yeni sezonunu TUNCA’nın “Terra Amata” adlı kişisel sergisiyle açıyor. Birey, yaşam mahali, barınak mimarisi ve bunlar arasında gelişen duyumsal ilişkilere odaklanan sergi, sanatçının tarih ve politika bağlamındaki sorgusuna yeni bir halka ekliyor. Neandertallerin yerleşim alanlardan, İkinci Dünya Savaşı döneminin en karanlık anlarına tanıklık etmiş Nazi kamplarına, yerleşimin en basit ögesi olan ‘konut’ üzerinden yaklaşıyor. TUNCA ile 7 Eylül’de açılıp 14 Ekim’e dek, İstanbul Bienali’ne paralel olarak sürecek sergisini görüştük. continue…

Comments (0) | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | More: blog

Soykırımdan geriye kalan

Eylül 11, 2017


“Soykırımdan geriye kalan”
Terra Amata sergisi yazısı
Kültigin Kağan Akbulut, Gazete Duvar 10.09.2017

TUNCA’nın Galerist’teki sergisi Terra Amata insanlığın mekanla ilişkisini soykırım imgeleri üzerinden okuyor.
1966 yılında Fransa’nın Nice şehrinde araştırmacılar çeşitli barınaklar keşfeder. Milattan önce 380 bin yılına tarihlenen bu küçük yapılar ayağa kalkan insanın inşa ettiği ilk yapılar olma özelliğini taşıyor. Bir anlamda da insanlığın ilk mimari örnekleri, doğaya hükmetme sürecinin ilk adımları. Sanatçı TUNCA’nın Galerist’te açılan sergisi Terra Amata, ismini bu yapılardan alıyor ve mekanla olan ilişkimizi modernizmle bağlar kurarak okuyor.

Terra Amata’nın kelime anlamı yurt. TUNCA’nın sergisi de insanın kendine yurt bellediği, sınırlarını çizdiği, inşa ettiği ve sahiplendiği mekanlar üzerine sorular soruyor. Sanatçının son dönemde ürettiği kağıt üzerine çizimlerin ve heykellerin yer aldığı bu çalışmalar Auschwitz toplama kamplarından görüntüleri temel alıyor. Tarih boyunca farklı amaçlarla kullanıldıktan sonra Nazilerin işgali sonrası toplama kampına çevrilen ve artık müze olarak gezilebilen bu mekanlar birer izdüşüm olarak kolektif belleğimize işaret ediyor.

Sanatçının soykırım üzerine işlerini daha önce Kasa Galeri’deki ve yine Galerist’teki karma sergilerde görmüştük. Terra Amata sergisi de sanatçının toplumsal bellek ve politika ilişkisi üzerine çalışmalarını bütünlüklü olarak görmemize olanak sağlıyor. continue…

Comments (0) | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | More: blog

Davetlisiniz! Panel: Sanatçıların Bakışıyla Holokost ve Hafıza

Nisan 20, 2017

Sanatçıların Bakışıyla Holokost ve Hafıza
27 Nisan 2017, Perşembe 18.30
Schneidertempel Sanat Merkezi

Holokost’u birebir yaşamamış bir nesil olarak, Holokost’u hatırlamaya çalışırken duyduğumuz ya da okuduğumuz hikâyeler ve gördüğümüz imgeler üzerinden kafamızda bir kurgu oluşturuyoruz. Görsel, sözel ve yazılı deneyimler, hafızanın geçmişle olan bağlantısını kurarken, günümüze dair çıkarımlar yapmamıza olanak veriyor. Bu deneyimleme Holokost sonrası nesiller için bazen aile bağları, toplum öğretileri, okul, bazense bir film, müze veya anıt olarak karşımıza çıkar. Bu karmaşık süreçte etrafımızı saran bu uyarıcılar hafızamızı nasıl şekillendiriyor ve başkalarının hatıraları hafızalarımıza bir anı olarak nasıl yerleşiyor? continue…

Comments (0) | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | More: blog

Chavdar: Tasty

by Rajyashri Goody
Amsterdam, 2016

In 1927, thousands of dalits marched down the steps of Chavdar (meaning ‘tasty’ in Marathi) water tank in Mahad, Maharashtra, bent down, dipped their hands into the water, and took a drink. For generations in India, though people of all other castes constrictive and even animals could drink from the Chavdar without any objection, dalits were considered too impure to do so. In accordance with the oppressive rules of the caste system, many public spaces such as water bodies like the Chavdar tank and roads were, and still are, out of bounds for the so-called ‘untouchables’. Thus, this act of quenching one’s thirst from the water of Chavdar was a fight for the basic human right to drink water, and more importantly, in the words of the father of the Dalit Movement, Dr. Ambedkar, it was an attempt to reconstruct society on the principles of the French Revolution; the ‘foundational struggle’ of the Dalit Movement towards caste annihilation.

This Satyagraha, this act of non-violent resistance, was met with brutal retaliation from the privileged castes. Not only did they instigate riots in Mahad, but these upper caste Hindus also performed a purification ritual for the water tank since it had now been polluted in their eyes. Panchagavya played a significant role in this. Panchagavya is an ancient concoction prepared by mixing five products of the cow. These five products consist of cow dung, cow urine, milk, curd, and ghee. Also used as an agricultural fertiliser, its primary role is ‘purification and in the expiation of sin’. The Hindu law book, the Manusmriti, written in approximately 1500 B.C, states that panchagavya must be swallowed in case of stealing food, a vehicle etc. And so, as an attempt to purify the water from the polluted touch of dalit hands and mouths and drown the voice of the resistance, 108 large earthen pots of panchagavya were prepared and poured into the tank. Only then did the upper castes drink from the tank again. continue…

Comments (0) | Tags: , , , , , , , , , | More: blog