Artful Living Portfolyo

05/06/2013

Artful Living

Artful Living Portfolyo Yazı: Zeynep Berik Yazıcı

“Tunca Subaşı, tarihsel süreçlere dair fotoğraflar üzerinden yaptığı resimlerle zamanın belleğini tutuyor. Stensil ve airbrush tekniğini kullanan sanatçı, 20. yüzyılı etkileyen olaylara ve durumlara geri dönüyor, yorumu izleyiciye bırakıyor.

Sanatçı son dönem resimlerinde 20. yüzyıla damgasını vurmuş tarihi olaylara geri döner. Bunu yaparken, stensil ve air brush tekniğiyle yaptığı resimlerinde yer verdiği tarihi olayın öznelerini deşifre etmek gibi bir niyet gütmez. Didaktik bir yaklaşımdan uzak, resmin izleyenle gösterilen arasında kurduğu ilişkiye odaklanır. Resimler, sanatçının asıl meselesinin geçmişe yönelik hafızayı zamansal bir çizgiden çıkarıp izleyenin yeniden yorumlaması ve kurgulaması olduğunu gösterir. Tarihi anları ve olayları resimlerinin ismi olarak seçmeyi tercih etmeyerek de yine izleyicinin resimle kurduğu ilişkiyi bağlamından koparıp özgürleştirir. Sanatçı, bu tercihiyle ilgili şöyle diyor ‘’o anın yarattığı duyguyla birlikte o ilişkiyi yaşamalarını istedim.’’ Bu duruş, aynı zamanda tarihi olayların günümüzde popülerleştirilerek içinin boşaltılmasını da eleştiren bir yaklaşıma sahip.

Subaşı, son iki sergisi Kalıntı ve Little Boy’da ham kağıt ve kağıt görünümünde malzeme kullanmayı tercih etti. Kalıntı; Hitler, Rusya’daki devrimler, Atatürk, işçi ayaklanmaları gibi figür ve olayları selamlarken; Little Boy, adını aldığı Atom Bombası ve İkinci Dünya Savaşı’ndaki savaş karşıtı ayaklanmaları merkezine oturtan bir sergi oldu. Burada sanatçı kağıt malzemenin yanı sıra, deriden bir maket oluşturarak üç boyutlu işlere de yönelir.

Sosyopolitik bir bakış açısıyla gerçekleştirdiği bu işlerde, sprey boya ve kağıt ile yarattığı dokulu yüzey ve deri parçalarda resimdeki zamansallığın ötesinde, galeri mekanına taşan bir boyut yaratarak dönemler arasında mekansal bir bağlantı kurar. Sanatçının iki boyutu üç boyuta taşıyan işlerinin yanı sıra, mekana özgü yerleştirme ve performatif işleri de bulunur. 2005 yılında Guido Caseretto ile birlikte ‘Yüzen Gecekondu’ projesi bunun örneklerinden. İki sanatçı, 2005 yılındaki İstanbul Bienali sırasında bir süre, su üzerine kurdukları gecekonduda yaşarlar. Bu iş, mekanın yer değiştirmesi kadar aynı zamanda sosyal statüyü de sorgular.

Tunca Subaşı halen üzerinde çalışmakta olduğu yeni projesinde, son dönemdeki sprey ve kağıt işleri üzerinden, tarihteki bazı durum ve olgulara ironik bir dille yaklaşacağını belirtiyor. Bu projeyi merakla bekliyoruz.

| Tags: , , , | More: blog