All The Light We Cannot See // Göremediğimiz Tüm Işıklar

14/01/2017

Tunca, Untitled, 2016, oil charcoal on acid-free paper, 110x280cm

HERA BÜYÜKTAŞÇIYAN
DENİZ GÜL
TUNCA
BURCU YAĞCIOĞLU
‘ALL THE LIGHT WE CANNOT SEE’
13.01 – 11.02.2017
CURATOR | DERYA YÜCEL

Galerist is pleased to host the group exhibition “All the Light We Cannot See” between January 13th and February 11th, 2017. Curated by Derya Yücel the exhibition brings together the works of Hera Büyüktaşçıyan, Deniz Gül, Tunca and Burcu Yağcıoğlu. Taking its title from Anthony Doerr’s historical-fiction novel of the same name, the show aims to create an intuition about “light” as a metaphor for memory, future, knowledge, insight and hope as well as about the seen yet unapproachable, felt yet inexpressible and understood yet unexplainable character of light.

Between learning and knowing, knowing and understanding, understanding and interpretation, history, memory, and art are dependent on motion as machines that produce meaning. And a machine that does not move is pointless. However it is still the most compelling and cursed side of our age to look at history and judge it through today’s circumstances in spite of this early prophecy that has come about the construction of “knowledge” and the contradictions of history / memory. History is the object of a present-day fiction, and its relation to the reality that it claims to reflect is always questionable. Past transforms into a quotation on the agenda under the penetrating lights of our ultra-sensitive period. Today, analysis and criticism are an integral part of both the narrative of history and art, and it is not possible to expect passive, unbreakable, flawless and neutral representation in art, just as it is in the case of history / memory. However, it may trigger a kind of “knowing” process to recognize the meaning of fantasies and images in the perception of our present-day reality. Art can seize on the moment of glint that shines and dies away in the face of the mass of phenomena, it can grasp a future where light vibrates, and it can embrace a “moment” from the flow like a seed

HERA BÜYÜKTAŞÇIYAN
DENİZ GÜL
TUNCA
BURCU YAĞCIOĞLU
‘GÖREMEDİĞİMİZ TÜM IŞIKLAR’
13.01 – 11.02.2017
KÜRATÖR | DERYA YÜCEL

Galerist, 12 Ocak – 11 Şubat 2017 tarihleri arasında “Göremediğimiz Tüm Işıklar” adlı grup sergisine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyor. Küratörlüğünü Derya Yücel’in üstlendiği sergi Hera Büyüktaşçıyan, Deniz Gül, Tunca ve Burcu Yağcıoğlu’nun eserlerini bir araya getiriyor. Başlığını, Anthony Doerr’in aynı adlı kurgusal-tarih romanından alan sergi, hafıza, gelecek, bilgi, kavrayış ve umudun metaforu olarak “ışığın”, görülüp ulaşılamayan, hissedilip dillendirilemeyen, anlanıp anlatılamayan yanına dair bir sezgi oluşturmayı amaçlıyor.

Öğrenme ve bilme, bilme ve anlama, anlama ve yorum arasında tarih, hafıza ve sanat, anlam üreten makinalar olarak harekete bağımlıdır. Ve hareket etmeyen bir makina anlamsızdır. “Bilgi”nin inşası ve tarihin/hafızanın çelişkilerine yönelik ortaya çıkmış olan bu erken kehanete rağmen, tarihe bugünden bakmak, bugünün koşulları çerçevesinde yargılamak da hala günümüzün en çekici ama en lanetli yanıdır. Tarih, şimdiki zamanın oluşturduğu bir kurgulamanın nesnesidir ve yansıttığını iddia ettiği gerçekle ilgisi her zaman sorgulanabilir. Aşırı hassas dönemimizin keskin ışıkları altında geçmiş, gündemdeki bir alıntıya dönüşür. Bugün, analiz ve eleştiri hem tarih hem sanat anlatısının ayrılmaz bir parçasıdır ve tıpkı tarih/hafıza olgusunda olduğu gibi sanatta da pasif, kırılmaz, kusursuz ve tarafsız bir temsil beklemek mümkün değildir. Ancak günümüz gerçekliğinin algılanmasında fantazyaların ve imgelerin anlamını kavramak bir tür “bilme” sürecini tetikleyebilir. Sanat, olgular yığını karşısında parlayıp sönüveren o ışıldama anını yakalayabilir, ışığın titreştiği bir geleceği kavrayabilir, akışın içinden bir “an”ı tohum gibi içinde barındırabilir.

.

Comments (0) | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | More: blog

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir